Fii reporter pentru o zi. TRIMITE STIREA TA
Secretariat/Anunțuri : 0349802930 || Redacție : 0349417241 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA  și
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
prin
DirecţiaProtecţie şi Asistenţă Socială

vă prezintă informații privind


Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei


Temei legal: HCL nr. 341/22.12.2017 referitor la acordare sprijin la constituirea familiei
Beneficiază: familia care îndeplinește cumulativ, la data solicitării, următoarele condiții:
a) fiecare dintre soți:
1. se află la prima căsătorie
2. are vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani;
b) cel puțin unul dintre soți are domiciliul în Slatina;
c) căsătoria a fost încheiată în municipiul Slatina, după data de 01.01.2018.

Condițiile prevăzute lit. a) pct. 1 și lit. b) trebuie să fie îndeplinite și la data efectuării plății, în caz contrar, dreptul încetează.
Cuantum: 1000 lei/familie.
Cererea se depune la: Serviciul public Protecţie şi Asistenţă Socială cu sediul în Slatina, str. Fraţii Buzeşti, nr. 6, în termen de 60 de zile de la data încheierii căsătoriei.
Acordarea dreptului: se face prin dispoziția primarului și se va comunica postal solicitantului.
Plata sprijinului financiar: se efectuează de către Direcția Protecție și Asistență Socială prin casierie, pe bază de stat de plată, în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziției primarului prin care s-a acordat dreptul.
Documente necesare:
- Actele de identitate ale soților (copie);
- Certificat căsătorie (copie).

De reținut: Modificările privind starea civilă a soților, respectiv desfacerea, desființarea sau încetarea căsătoriei care intervin până la plata sprijinului financiar, conduc la încetarea dreptului.

Atenţie!
- documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor.


 

Inchide anunt

Plata contribuției lunare de întreţinere a copiilor înscrişi încreșă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DirecţiaProtecţieşi Asistenţă Socială vă prezintă
Informații
Privind plata contribuției lunare de întreţinere a copiilor înscrişi încreșă
In conformitate cu art. 71 alin. (3) din Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin HG nr. 1252/2012, contribuţia lunară a părinţilor/reprezentanţilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscrişi la unitatea în care se oferă servicii de educaţieantepreşcolară (creșă) se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.
Plata se face la sediul Direcției Protecție și Asistență Socială, din Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6, conform următorului program:
Luni: - Joi 9.00 – 11.00
13.00 – 16.00
 

Inchide anunt

Informaţii privind înscrierea copiilor la creşă anul şcolar 2018/2019

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială vă prezintă
Informaţii privind înscrierea copiilor la creşă  anul şcolar 2018/2019
Înscrierea copiilor pentru anul şcolar 2017/2018 se va face în perioada 02.05 – 30.06 a anului în curs, la sediul Direcţiei Protecţie şi Asistenţă Socială, str. Fraţii Buzeşti, nr. 6 - Compartimentul Relaţii cu publicul (telefon pentru informaţii suplimentare: 0249418663).
În condiţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul locurilor disponibile, dosarele pentru admiterea copiilor în creşă vor fi departajate, aplicându-se următoarele criterii:
Domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia actului de identitate) - 5 puncte
Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverinţă de serviciu) - 5 puncte pentru fiecare
Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul ) – 5 puncte
Mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an (se ataşează copie după certificatul de naştere a copilului) - 2 puncte
Fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa (se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă ) - 5 puncte
Copii gemeni (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) - 5 puncte pentru fiecare copil
Familie cu mai mulţi copii ( se vor ataşa copii dupa certificatele de naştere a copiilor) - 2 puncte pentru fiecare copil
Familie cu părinte unic (se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul, verificarea situatiei facandu-se prin ancheta sociala la solicitarea comisiei de analiza a dosarelor) - 10 puncte
Pentru cazuri sociale se vor aloca 5 puncte (se va ataşa ancheta socială întocmită de către Directia Protecţie şi Asistenţă Socială):
copii cu dizabilităţi ;
ambii parinţi şomeri;
copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate conform prevederilor legale în vigoare;
copii luaţi în plasament în familie;
copii aflaţi în situaţii de risc de separare de parinţi.

Notă
Adeverinţele de la serviciu se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea parinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:
înainte de luna septembrie - 5 puncte;
septembrie - 4 puncte;
octombrie - 3 puncte;
noiembrie - 2 puncte;
decembrie - 1 punct.
Localizare creşe
Creşa nr. 1 – str. Unirii, nr. 6
Creşa nr. 2 – str. Primăverii, nr. 2
Creşa nr. 3 – str. Centura Basarabilor, nr. 4
Creşa nr. 4 – str. Zmeurei, nr. 9 B
Grupe de vârstă
grupa mică, copii cu vârstă între 10 luni - 1 an organizată doar în Creşa nr. 4 (dacă există solicitări)
grupa mijlocie, copii de 1 – 2 ani (organizate în fiecare creşă
grupa mare, între 2 ani şi 4 ani (organizate în fiecare creşă)

Inchide anunt

Eurofrutas oferă contracte de muncă

Eurofrutas oferă un super contract avantajos și o muncă lejeră pentru femei la manipularea răsadurilor și a plantei. Oferim contract de muncă legal, salariu 5,70 euro net / oră, program 9 -10 ore/ zi, cazare gratuită, transportul asigurat de către firmă. Relații la numerele de telefon : 0247411247 sau 0723616335 
 

Inchide anunt

Vând locuinţe noi , la cheie

 De vânzare, locuinţe noi la cheie: gresie, faianţă, parchet, baie complet utilată, centrală termică, calorifere, tâmplărie Rehau 5 camere, feronerie Roto, în bloc nou izolat cu termosistem agrementat, curte interioara cu locuri de parcare, loc de joacă pentru copii şi terasă. Garanţie şi asigurare 24 luni.

Garsoniere 33 mp - 20 000 Euro.

Apartamente două camere 52 mp - 31 000 Euro.

Strada Tudor Vladimirescu, nr. 150. Staţie pentru mijloc de transport în comun situată în faţa imobilului.

Telefon: 0728042288

Inchide anunt

Angajăm secretară

SC angajează:
- secretară cu aspect fizic plăcut, cunoștințe PC, abilități de comunicare, posesoare permis conducere categ. B.
CV-urile se trimit pe adresa de e-mail: marina2017sop@gmail.com Relații la telefon: 0742068407
 

Inchide anunt

Ofer spre închiriere spațiu comercial

Ofer spre închiriere spațiu comercial cu destinație alimentație publică, toate dotările, cu terasă. Spațiul este situat pe șoseaua națională Slatina - Pitești, în intersecția Scornicești, pe partea dreaptă (clădirea Rulgrup). Închiriez la aceeași locație teren 450 mp.
Relații la telefon: 0766303221