Fii reporter pentru o zi. TRIMITE STIREA TA
Secretariat/Anunțuri : 0349802930 || Redacție : 0349417241 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 19.10.2020


 Vineri este ultima zi de depunere a cererilor privind acordarea tichetelor sociale, pentru sărbătorile de iarnă. Beneficiarii vor primi câte 10 tichete, în valoare totală de 100 de lei, cu ajutorul cărora își pot cumpăra produse alimentare, de curățenie, medicamente și haine. Slătinenii care nu au solicitat încă tichetele sociale pentru Crăciun mai au la dispoziție doar o săptămână să își depună documentele. Pentru a beneficia de aceste tichete sociale, procedura este una simplă.Slătinenii trebuie să completeze o cerere tip, luată de la ghișeele punctelor de primire și depunere și să anexeze o copie după buletin și un document care să justifice încadrarea în grupul țintă al instituției.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 19.10.2020


25 octombrie este ultima zi în care persoanele fizice și juridice își pot achita impozitele pe clădiri, terenuri și autoturisme. Până la această dată, aproximativ 79% din numărul total de contribuabili și-au plătit dările locale. Potrivit directorului general adjunct al Direcției Economice Slatina, Răzvan Mihai, slătinenii care nu își vor achita taxele și impozitele locale până la data de 25 octombrie vor fi penalizați. Slătinenii care vor să își achite taxele și impozitele locale trebuie să știe că o pot face atât la ghișeele Direcției Economice, cât și online, prin intermediul site-ului ghiseul.ro.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

Acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

 

Începând cu data 02.09.2020, Direcția de Asistență Socială Slatina a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
a) să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Slatina;
b) venitul lunar pe membru de familie:
1. pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până la 284 de lei;
2. pentru copiii din învăţământul de stat primar/gimnazial, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv până la 1.115 lei (realizat în luna iulie);
c) părintele/tutorele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să facă dovada înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ (pre)şcolar în anul școlar 2020-2021.
Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 02 - 11.09.2020 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6 în cadrul programului cu publicul, însoţite de actele doveditoare prevăzute în cererea tip.
Cererea, împreună cu actele doveditoare, poate fi transmisă și electronic la următoarea adresă de e-mail office@das-slatina.ro și poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Slatina.
Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Slatina tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.
După evaluarea cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare, Direcția de Asistență Socială Slatina va înainta, lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Olt.
Direcția de Asistență Socială Slatina va actualiza lunar lista destinatarilor finali pe care o va înainta Instituției Prefectului Județului Olt, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.
Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.
Orice informații suplimentare despre tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se pot solicita și telefonic la numărul de telefon 0766671559.
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 14.10.2020


Iarna nu ne va lua pe nepregătite. Asta spun reprezentanții instituțiilor abilitate să ia toate măsurile pentru ca traficul rutier să se desfășoare în cele mai bune condiții în perioada sezonului rece. Potrivit reprezentantului Secției de Drumuri Naționale Slatina, în perioada imediat următoare se vor încheia ultimele contracte, astfel încât, utilajele și muncitorii să fie pregătiți pentru orice intervenție.
Și reprezentanții Consiliului Județean Olt s-au mobilizat pentru a preîntâmpina iarna. Cei aproximativ 1.000 de km de drumuri județene au fost împărțiți în 4 loturi, iar pentru fiecare a fost încheiat un contract cu câte o societate privată.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 14.10.2020


Încă un proiect al Primăriei municipiului Slatina este finalizat cu succes. Blocul de locuințe pentru medicii navetiști este gata, iar în perioada următoare, autoritățile locale vor preda apartamentele, medicilor care le-au solicitat. Ieri, Agenția Națională pentru Locuințe a predat, oficial, Primăriei Slatina primele 20 de locuințe destinate medicilor. Proiectul ,,Locuințe pentru medici” a demarat în urmă cu trei ani.
El a fost inițiat pentru a veni în sprijinul tinerilor specialiști din sănătate, care aveau probleme cu naveta, în special pe timp de iarnă. Numărul cererilor pentru locuințe venite din partea medicilor este însă mai mare. Autoritățile locale vor să mai construiască astfel de locuințe de serviciu.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 13.10.2020


Activitățile cultural-artistice din Slatina s-au reluat, iar directorul Centrului Cultural „Eugen Ionescu”, George Smarandache, are mai multe proiecte ce urmează a fi desfășurate. Până la sfârșitul anului vor fi organizate două spectacole, pe scenă urcând formații ca Direcția 5 sau artiști de operă precum soprana Alexandra Coman. De asemenea, directorul instituției a mărturisit că și anul acesta se va desfășura concursul devenit deja tradiție, „Acasă la Eugen Ionescu”. Directorul instituției spune că mai are în plan derularea, cu sprijinul Primăriei Slatina, a două proiecte cultural-educative. Unul dintre acestea se referă la cunoscutul concurs „Acasă la Eugen Ionescu”, iar celălalt vizează o piesă de teatru cu mai mulți actori de la București.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 12.10.2020


Învățământul oltean începe să se adapteze noilor condiții impuse de pandemia de coronavirus. Școlile funcționează în diferite scenarii sau în schimburi, lucruri care îi afectează pe copii. La Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă”, conducerea unității, alături de Primăria Slatina, au achiziționat mai multe separatoare din plexiglas, astfel încât toți elevii să fie în același timp în bănci. În acest moment, Primăria Slatina, lucrează alături de școli pentru implementarea a două proiecte pe fonduri europene. Primul vizează dotarea unităților de învățământ cu tablete și aparatură IT modernă, iar cel de-al doilea are ca obiectiv asigurarea stocurilor de măști de protecție și materiale dezinfectante pentru copii și profesori.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 09.10.2020


Începând de luni,12 octombrie, copiii se vor întoarce la creșă.Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Slatina au luat toate măsurile necesare pentru ca cei mici să fie în siguranță. Părinții trebuie să știe că în prima zi de creșă trebuie să aducă un aviz epidemiologic. Creșele din Slatina își vor deschide oficial porțile în data de 12 octombrie, însă în condiții cu totul speciale. 
Pentru ca personalul să poată avea grijă de copii în permanență, numărul de grupe s-a diminuat. Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 07.10.2020


Cabinetele stomatologice școlare au început să fie foarte populare în rândul elevilor. De aceea, încă din 2016, Primăria Slatina a început să achiziționeze aparatură medicală nouă, pentru a o înlocui pe cea veche și nesigură pentru sănătatea copiilor. Astfel, din cele cinci cabinete medicale școlare, aproape toate au primit unituri dentare performante, pentru consultațiile și rezolvarea problemelor stomatologice la elevi. Potrivit directorului Direcției de Asistență Socială Slatina, Nora Popescu, investițiile în cabinetele școlare vor continua. În fiecare an, la cabinetele stomatologice din cele cinci unități de învățământ din Slatina, trec pragul peste 2.000 de elevi de toate vârstele.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 06.10.2020


Și în acest an școlar, societatea de transport public Loctrans din Slatina va oferi abonamente gratuite copiilor care urmează o formă de învățământ. Pot beneficia de această facilitate elevii care au domiciliul pe raza orașului Slatina. Este decizia autorităților locale slătinene pentru anumite categorii de persoane din orașul nostru. Elevii se numără printre beneficiarii acestei facilități. De asemenea, pensionarii, veteranii, beneficiarii de ajutor social și persoanele cu handicap pot circula gratuit cu Loctrans. Prețul abonamentului este suportat de către Primăria Slatina.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 05.10.2020

17 lifturi noi au fost date în folosință până la această dată la Slatina. Primăria Slatina continuă acțiunea de montare a lifturilor noi, astfel până la sfârșitul anului toate cele 58 de blocuri turn vor beneficia de lifturi moderne.
BLOCURILE ÎN CARE AU FOST MONTATE LIFTURI NOI:
Str. A.I. Cuza - Bl.CAM4, sc. B
- Bl.CAM3, sc. B,C
- Bl. P1, sc.A
- Bl. FA 21, sc.A, B și C
- Bl. V2, V3
- Bl. Union, sc.B
Str. Cornișei - GA1, GA2, GA3,GA4
Str. E. Teodoroiu – bl. V19, V20, V21.
Întreaga investiție este suportată integral din bugetul local.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro

 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 01.10.2020


Începerea noului an școlar în vreme de pandemie a fost o adevărată provocare pentru toți. Cu ajutorul banilor primiți de la Primăria Slatina, școlile au reușit să își asigure stocuri suficiente de măști de protecție pentru a trece cu bine de primul semestru al anului școlar 2020/2021. Asta înseamnă că elevii vor primi în continuare materiale de protecție, în fiecare zi. În ceea ce privește situația la școlile gimnaziale din oraș, lucrurile sunt clare. Există suficiente materiale pentru a încheia primul semestru în siguranță.La liceu, lucrurile sunt diferite. Numărul mare de
elevi și spațiul insuficient de depozitare a materialelor i-a obligat pe directori să eșaloneze tranzacțiile de măști și dezinfectant în două tranșe. La ultima conferință de presă, edilul Emil Moț a declarat faptul că Primăria Slatina, alături de unitățile de învățământ din oraș, lucrează la un proiect prin care să acceseze fonduri externe pentru asigurarea necesarului de măști de protecție și materiale dezinfectante pentru întreg anul școlar.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SLATINA vă anuntă demararea sezonului de depunere cereri pentru acordarea de TICHETE SOCIALE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SLATINA

vă anuntă
demararea sezonului de depunere cereri pentru acordarea de TICHETE SOCIALE care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun 2020

Se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate inițial, puncte unde se vor putea depune cererile în perioada 28 septembrie – 23 octombrie.
Beneficiari ai acestei măsuri sunt:
• persoane cu handicap grav sau accentuat;
• pensionari - fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună.
Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente:
• Pentru pensionari:
 documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;
 act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
 act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;
• Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:
 documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat;
 act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
 act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.
Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.

Cele zece puncte vor fi amenajate după cum urmează:

a) Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire:
- sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;
- Direcția Generala Economică: str. Toamnei, nr. 6;

b) Direcția de Asistență Socială Slatina – 3 puncte de primire:
- sediu central – str. Frații Buzești, nr. 6;
- Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.
- Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;

c) Direcția Administrare Patrimoniu - 1 punct de primire - str. Unirii, nr. 2B;

d) Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);

e) Compania de Apă Olt – 2 puncte de primire:
- Casieria sediu central: str. Artileriei, nr. 2;
- Casieria Dispecerat: str. Textilistului;

f) Loctrans – 1 punct de primire:
- Casieria din b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele zece puncte publice mai sus-menționate și poate fi transmisă totodată on-line cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@das-slatina.ro.

 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 29.09.2020


Primăria Slatina și Direcția de Asistență Socială au dat startul unei noi campanii de acordare a tichetelor sociale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cererile tip pot fi ridicate și depuse la cele zece puncte de distribuire și primire a formularelor, în perioada 28 septembrie – 23 octombrie.
Campania de oferire de tichete sociale în valoare de 100 de lei, inițiată de Primăria Slatina, a ajuns la cea de-a noua ediție. Perioada de depunere a cererilor a început de ieri, 28 septembrie, și se va încheia pe 23 octombrie. Potrivit conducerii Direcției de Asistență Socială Slatina, în evidența instituției sunt aproximativ 8.000 de beneficiari eligibili pentru aceste tichete sociale. Dintre aceștia, circa 3.300 sunt persoane cu handicap grav sau accentuat și 4.700 de pensionari cu venituri lunare mai mici de 1.200 lei.  
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro

 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 25.09.2020


Pe întreaga perioadă a stării de urgență impuse din cauza pandemiei de coronavirus, Primăria municipiului Slatina a fost alături de toți locuitorii orașului. Primarul Slatinei, Emil Moț, a mers din ușă în ușă, pentru a oferi fiecărei familii, gratuit, măști și mănuși. De asemenea, toate scările blocurilor, străzile și trotuarele au fost curățate și dezinfectate. Materialele sanitare au fost distribuite, atât locatarilor din blocuri, dar și în cartierele de case. Odată cu începerea noului an școlar, primarul Moț a mers pe la toate unitățile de învățământ pentru a se asigura că sunt pregătite să îi primească pe elevi în siguranță. Edilul a oferit fiecărei școli măști, mănuși și material dezinfectant.
Și pentru ziua alegerilor din 27 septembrie, Primăria municipiului Slatina s-a asigurat că fiecare secție de votare va beneficia de măști de protecție și soluții dezinfectante, pentru alegători.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 25.09.2020


Primăria Slatina continuă programul de reabilitare a blocurilor din oraș. La conferința de presă de ieri, primarul Emil Moț a anunțat că a fost semnat un acord cadru pentru anveloparea a 312 blocuri din municipiu. Săptămâna aceasta, au început lucrările de reabilitare la 4 imobile de locuințe din cartierul Steaua.La începutul acestei săptămâni, primarul a dat ordinul de începere a lucrărilor de anvelopare pentru primele 18 blocuri din primul lot de 75 și au fost amplasate schelele la 4 clădiri de locuințe din Cartierul Steaua.
Acestea sunt:
- Str Cuza Vodă, Bl.27, Sc. A, B, C

- Str Cuza Vodă, Bl. 28, Sc. A

- Str Cuza Vodă, Bl. 30, Sc. A, B, D și E

- Str. Văilor, Bl.19, Sc. A, B
În perioada 2016-2019, prin programul “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuit din municipiul Slatina”, s-au anvelopat termic 103 blocuri, respectiv 185 de scări.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 25.09.2020


Proiectul de infrastructură al Primăriei Slatina ce constă în construirea unei șosele care să scoată întreg traficul greu din oraș a primit un vot favorabil în Parlament, însă a fost atacat de Guvern la Curtea Constituțională. Centura mediană, o șosea cu o lățime de 10 metri și o lungime de 5,6 kilometri, este drumul care va lega cele două zone industriale puternice ale Slatinei. În cadrul conferinței de presă de ieri, primarul Slatinei, Emil Moț a declarat faptul că termenul de judecată stabilit la CCR este 30 septembrie. El speră ca decizia judecătorilor să fie una favorabilă pentru slătineni și pentru dezvoltarea Slatinei.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 25.09.2020


Esplanada, unul din cele mai îndrăgite locuri din oraș, a intrat într-un program de reabilitare capitală, demarat de primăria Slatina. Se lucrează intens la noua Esplanadă a Slatinei. Muncitorii fac ultimele finisaje la fântânile arteziene, apoi va începe amenajarea aleilor și a spațiilor verzi.
Noua Esplanadă a Slatinei va cuprinde:
- 4 rânduri de alei
- 2 zone de fântâni arteziene
- 71 de arbori
- dale de tip piatră cubică
- 31 bănci stradale
- 12 bănci cu jardinieră
- 31 coșuri de gunoi
- 10 suporți de bicicletă
- rampă pentru persoanele cu dizabilități
Esplanada va fi unită cu actualul expo-parc din partea de jos a orașului, iar priveliștea creată va fi una spectaculoasă.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 24.09.2020

Primăria Municipiului Slatina va amenaja un nou parc in Cartierul Progresul. Fostul ștrand va fi modernizat, după ce edilul Emil Moț a demarat procedurile pentru ca Primăria Slatina să preia fosta bază sportivă „Dumitru Dobrescu”, lăsată în paragină de Ministerul Tineretului și Sportului. Astfel, copiii și adulții se vor putea bucura de o nouă zonă de agrement.

Modernizarea fostului ștrand din Progresul este un proiect ambițios și dorit de locuitorii orașului. Investiția va contribui la creșterea calității vieții în municipiul Slatina.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 24.09.2020

 

Primăria Municipiului Slatina oferă o bucurie imensă elevilor care învață la Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă” din Slatina.
Municipalitatea a finanțat anul acesta un proiect pentru construcția sălii de sport la care multe generații de copii au visat.
Primarul Emil Moț a verificat, până la cel mai mic detaliu, toate elementele celui mai nou proiect de infrastructură în domeniul învățământului.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro