Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

SC angajează:

inginer prelucrări mecanice; controlor calitate; operator presă; stivuitorist; operator turnătorie; electrician; mecanic; sudor; operator matrițerie. Se oferă salarii atractive pentru personalul calificat. CV-urile se pot depune la adresa fabricii din strada Crișan, nr. 31 G, sau pe adresa de e-mail: office@delta-al.ro Relații la telefon: 0249410331

Inchide anunt

SC PADRINO SRL angajează:


- instalator alimentare apă;
- electrician întreținere;
- inginer serviciu tehnic domeniul drumuri, cu experiență, oferim salariu atractiv;
- operator stație asfalt, oferim salariu brut 7.619 lei, salariu net 6.000 lei.
Relații la telefon: 0722664095
 

Inchide anunt

Angajăm 100 sudori pentru sudură TIG în argon aluminiu

Angajăm 100 sudori pentru sudură TIG în argon aluminiu
Relații la telefon 0249412530
de Luni pana Vineri
în intervalul orar: 09:00-10:00
ANGAJAM
100 sudori pentru sudură TIG în argon aluminiu
CV-urile se trimit la adresa de email: purchasing.structures@gmail.com
Cererile de angajare se depun la punctul de lucru din strada Victoriei nr. 99A, Piatra Olt, judetul Olt,
de Luni până Vineri în intervalul orar 09:00-10:00.
 

Inchide anunt

ANUNȚ S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A., se confruntă zilnic cu probleme ce determină înfundarea canalizării, atât a rețelelor publice cât și a racordurilor utilizatorilor, din cauza utilizării incorecte al acestora, în care sunt frecvent aruncate diverse materiale astfel:
Șervețele umede;
Bețișoare de urechi;
Absorbante;
Deșeuri alimentare;
Deșeuri plastice;
Deșeuri textile;
Deșeuri material lemnos;
Betoane și materiale de construcții sparte, etc. 

NU ARUNCAȚI ÎN REȚELELE DE CANALIZARE ASEMENEA MATERIALE!!!
  Pe lângă înfundarea rețelelor de canalizare, o mare parte din materialele enumerate, ajung în stațiile de pompare ape uzate și stațiile de epurare, unde produc uzură prematură și defectarea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor, ducând la scoaterea din funcțiune a acestora.
Facem apel și pe această cale, la utilizatorii serviciului de canalizare-epurare ape uzate, să folosească în mod corect rețeaua de canalizare deoarece materialele menționate, TREBUIE să ajungă de fapt, în pubelele de gunoi!
Vă mulțumim!
 

Inchide anunt

Compania de Apă Olt - Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020. POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.
 

Inchide anunt

S.C. Compania de Apă Olt S.A. - Program Casierii:


1.Casieria ”Sediu Central” Str. Artileriei, nr.2:     
Luni-Vineri  08.00 -18.00       
Sambata   08.00-12.00
2.Casieria “Dispecerat” Str. Textilistului:         
Luni-Vineri  09.00-17.00       
Sambata    08.00-12.00
3.Casieria “A.I.Cuza-Cuptorul de Aur” Str. A.I.Cuza:             
Luni-Vineri    08.00-20.00       
Sambata   08.00-12.00
4.Casieria “Dinu Lipatti”-Str. Dinu Lipatti:
Luni-Vineri  09.00-17.00
Sâmbătă închis
 

Inchide anunt

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin P.O.I.M. pentru perioada 2014–2020.

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. beneficiază de asistenţă
financiară, acordată prin P.O.I.M. pentru perioada 2014–2020,
pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 “Dezvoltarea
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt în perioada
2014 - 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/ 19.11.2019.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei
fără TVA. adică 241.076.986 euro, din care contribuție
nerambursabilă (85%), restul finanțării fiind asigurată de la bugetul
național (13%) și bugetul local (2%).
Perioada de implementare a Proiectului este de 84 luni, din care
36 de luni PND, investițiile urmând a fi realizate prin 26 contracte de lucrări,
7 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii.
Acest proiect are ca scop continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și
apă uzată prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor
uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu
apă potabilă a populațieiîn 25 de UAT-uri(Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgănești-Olt, Dăneasa, Scornicești, Potcoava, Piatra-Olt, Găneasa, Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Dobrosloveni, Fărcașele, Izbiceni, Giuvărăști, Tia-Mare, Rusănești, Șerbănești, Crîmpoia, Vișina, Bălteni, Perieți, Schitu).
Principalele rezultate așteptate sunt:
-pentru sistemul de alimentare cu apă: rețea de distribuție apă potabilă nouă (220,72 km), reabilitare rețea de distribuție apă potabilă (96,58 km), surse de apă noi (30 unități), surse de apă reabilitate (79 unități), aducțiune nouă (10,46 km), reabilitare aducțiune (53,25 km), stații tratare apă noi (7 unități), reabilitare stații de tratare apă (7 unități), rezervoare înmagazinare noi (9 unități), reabilitare rezervoare înmagazinare (6 unități), stații de pompare apă noi (13 unități), reabilitare stații pompare (6 unități);- pentru sistemul de canalizare: rețea canalizare nouă (259,08 km), reabilitare rețea canalizare (37,87 km), conducte refulare noi (64,41 km), stații de pompare apă uzată  noi (156 unități), reabilitare stații de pompare apă uzată (10 unități), stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări cu peste 10.000 p.e. (3 unitate),  stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e. (7 unități), extinderea facilităților de depozitare nămol tratat și reabilitare infrastructură transfer apă uzată- SEAU Slatina( 1 unitate), sistem SCADA (1 unitate).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020
Director General:
Ec. Ușurelu Marius-Cătălin
Persoană de contact: Mărgărit Longin, Responsabil Relații Publice și Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apă Olt S.A., Str. Artileriei, nr.2, cod poștal 230072, Slatina, județul Olt, România, tel: 0249/431.750, fax:0349/401.168
 

Inchide anunt

S.C. Compania de Apă Olt S.A. - utile

S.C. Compania de Apă Olt S.A.
Adresa: Str. Artileriei, numărul 2,cod poștal 230072, municipiul Slatina, judeţul Olt.

Secretariat: 0249.431.750, 0372.710.200
Dispecerat: 0249-423.419,
  0800-800.558 (Telverde)
Fax:  0349-401.168
E-mail:office@caolt.ro
dispecer@caolt.ro
 

Inchide anunt

S.C. Compania de Apă Olt S.A. Biroul Unic, vă stă la dispoziție pentru informații referitoare la:


 -Contracte;
 -Facturi;
-Solicitări de branşare/racordare;
-Solicitări de lucrări;
-Solicitările de analize fizico-chimice şi bacteriologice la apa potabilă;
-Solicitări de verificări metrologice;
-Soliciări de avize;
-Solicitări Documentații Tehnice.
-solicitări/sesizări scrise, se pot transmite la adresa de e-mail:
clienti@caolt.ro sau la numerele de telefon 0249.431.750,0372.710.200