Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

SC Compania de Apă Olt SA efectuează spălări ale rețelelor publice de alimentare cu apă potabilă în municipiul Slatina și comuna Slătioara.

În vederea îmbunătățirii calității apei potabile furnizate beneficiarilor, SC Compania de Apă Olt SA, Sediul Secundar Slatina, va efectua spălări ale rețelelor publice de alimentare cu apă potabilă în municipiul Slatina și comuna Slătioara, în zilele de 19, 20, 21 și 22 aprilie 2021. În acest sens, vă facem cunoscut programul acestor lucrări:
- 19 și 20 aprilie 2021, spălări ale rețelelor publice de alimentare cu apă potabilă, din parte de jos și din partea de sus a municipiului Slatina, de la ora 21.30 până a doua zi la ora 05.30.- 21 și 22 aprilie 2021, spălări ale rețelelor publice de alimentare cu apă potabilă, din partea de sus a municipiului Slatina și din comuna Slătioara, de la ora 21.30 până a doua zi la ora 05.30. Pe parcursul desfășurării lucrărilor și o perioadă după finalizarea acestora, este posibil să apară o modificare a turbidității apei și fluctuații de presiune. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul
creat!

Notă: PE PERIOADA DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR, NU SE OPREȘTE FURNIZAREA APEI POTABILE!

 

Inchide anunt

ANUNȚ S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A., se confruntă zilnic cu probleme ce determină înfundarea canalizării, atât a rețelelor publice cât și a racordurilor utilizatorilor, din cauza utilizării incorecte al acestora, în care sunt frecvent aruncate diverse materiale astfel:
Șervețele umede;
Bețișoare de urechi;
Absorbante;
Deșeuri alimentare;
Deșeuri plastice;
Deșeuri textile;
Deșeuri material lemnos;
Betoane și materiale de construcții sparte, etc. 

NU ARUNCAȚI ÎN REȚELELE DE CANALIZARE ASEMENEA MATERIALE!!!
  Pe lângă înfundarea rețelelor de canalizare, o mare parte din materialele enumerate, ajung în stațiile de pompare ape uzate și stațiile de epurare, unde produc uzură prematură și defectarea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor, ducând la scoaterea din funcțiune a acestora.
Facem apel și pe această cale, la utilizatorii serviciului de canalizare-epurare ape uzate, să folosească în mod corect rețeaua de canalizare deoarece materialele menționate, TREBUIE să ajungă de fapt, în pubelele de gunoi!
Vă mulțumim!
 

Inchide anunt

Compania de Apă Olt - Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020. POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.
 

Inchide anunt

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin P.O.I.M. pentru perioada 2014–2020.

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. beneficiază de asistenţă
financiară, acordată prin P.O.I.M. pentru perioada 2014–2020,
pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 “Dezvoltarea
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt în perioada
2014 - 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/ 19.11.2019.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei
fără TVA. adică 241.076.986 euro, din care contribuție
nerambursabilă (85%), restul finanțării fiind asigurată de la bugetul
național (13%) și bugetul local (2%).
Perioada de implementare a Proiectului este de 84 luni, din care
36 de luni PND, investițiile urmând a fi realizate prin 26 contracte de lucrări,
7 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii.
Acest proiect are ca scop continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și
apă uzată prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor
uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu
apă potabilă a populațieiîn 25 de UAT-uri(Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgănești-Olt, Dăneasa, Scornicești, Potcoava, Piatra-Olt, Găneasa, Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Dobrosloveni, Fărcașele, Izbiceni, Giuvărăști, Tia-Mare, Rusănești, Șerbănești, Crîmpoia, Vișina, Bălteni, Perieți, Schitu).
Principalele rezultate așteptate sunt:
-pentru sistemul de alimentare cu apă: rețea de distribuție apă potabilă nouă (220,72 km), reabilitare rețea de distribuție apă potabilă (96,58 km), surse de apă noi (30 unități), surse de apă reabilitate (79 unități), aducțiune nouă (10,46 km), reabilitare aducțiune (53,25 km), stații tratare apă noi (7 unități), reabilitare stații de tratare apă (7 unități), rezervoare înmagazinare noi (9 unități), reabilitare rezervoare înmagazinare (6 unități), stații de pompare apă noi (13 unități), reabilitare stații pompare (6 unități);- pentru sistemul de canalizare: rețea canalizare nouă (259,08 km), reabilitare rețea canalizare (37,87 km), conducte refulare noi (64,41 km), stații de pompare apă uzată  noi (156 unități), reabilitare stații de pompare apă uzată (10 unități), stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări cu peste 10.000 p.e. (3 unitate),  stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e. (7 unități), extinderea facilităților de depozitare nămol tratat și reabilitare infrastructură transfer apă uzată- SEAU Slatina( 1 unitate), sistem SCADA (1 unitate).

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020
Director General:
Ec. Ușurelu Marius-Cătălin
Persoană de contact: Mărgărit Longin, Responsabil Relații Publice și Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apă Olt S.A., Str. Artileriei, nr.2, cod poștal 230072, Slatina, județul Olt, România, tel: 0249/431.750, fax:0349/401.168
 

Inchide anunt

ANUNT - DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SLATINA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SLATINA

ANUNT

Distribuire măşti de protecţie
pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza municipiului Slatina

Direcția de Asistență Socială Slatina a demarat acțiunea de distribuire a măştilor de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate primite de la DSP Olt în conformitate cu OUG nr. 78/2020.
 Persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale sunt definite de actul normativ precizat mai sus ca fiind:
a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 Persoanele prevăzute mai sus beneficiază de măşti de protecţie, o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparţin, la data distribuirii acestora.
 Se acordă, pe bază de semnătură, un număr de 50 de măşti de protecţie, pentru fiecare persoană din grupurile țină prevăzute mai sus, aferente unei perioade de 2 luni.
 Măştile de protecţie vor fi distribuite beneficiarilor cu ajutorul asistenţilor medicali comunitari, mediatorilor sanitari, asistenţilor sociali sau altor angajaţi din cadrul Direcția de Asistență Socială Slatina, în perioada 21-23 septembrie, astfel:
1. Pentru beneficiarii de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei: persoana singură / reprezentantul familiei se va prezenta la Centrul comunitar de asistență medico socială – str. Nicolae Bălcescu, nr. 6. Identificarea persoanei se va face pe baza actului de identitate.
2. Pentru pensionarii și persoanele cu handicap eligibile distribuirea se face la domiciliu, pe baza următoarelor documente:
- Document identitate beneficiar și reprezentant legal, după caz;
- Documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal.
Siguranța noastră și a celor din jurul nostru este foarte importantă de aceea distribuirea se va realiza cu respectarea regulilor de bază pentru prevenirea contaminării şi limitarea riscului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.
Intre timp, nu uitati: păstrați distanta fizica, purtați măști de protecție, aveți grija de dumneavoastră pentru ca asa puteți avea grija și de cei dragi dumneavoastră!
Orice informații suplimentare despre acordarea și distribuirea măştilor de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate în condițiile OUG nr. 78/2020 se pot solicita numărul de telefon 0766677906.

 

Inchide anunt

ANUNȚ IMPORTANT OLT TV

CASIERIA ANUNȚURI OLT TV funcționează între orele 08.30-16.30, zilnic de luni până vineri la sediul din
SLATINA, STR. ALEEA ROZELOR, NR. 2, PARTER, pentru programul cu publicul în vederea publicării anunțurilor.
Pași pentru încasări on line și publicare anunțuri (fără deplasare la sediul OLT TV):
1. Trimiteți textul anunțului la adresa de e-mail anunt.olttv@yahoo.ro sau telefonic / fax la numărul 0349883199;
2. Efectuați plata prin virament bancar în contul :

RO 46 PIRB 3000 7733 4400 1000;

3. Sunați la telefon și confirmați operatorului Olt Tv efectuarea plății sau pe e-mail.