Fii reporter pentru o zi. TRIMITE STIREA TA
Secretariat/Anunțuri : 0349802930 || Redacție : 0349417241 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Anunturi OLTTV
Inchide anunt

SC angajează:


- muncitori necalificați (bărbați);
- operator presă de extruziune;
- stivuitorist cu autorizație validă;
- specialist CNC.
CV-urile se depun la sediul firmei din Slatina, str. Crișan, nr. 31G sau pe adresa de e-mail: mihaela.popescu@delta-al.ro Relații la telefon: 0249410331
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 19.10.2020


 Vineri este ultima zi de depunere a cererilor privind acordarea tichetelor sociale, pentru sărbătorile de iarnă. Beneficiarii vor primi câte 10 tichete, în valoare totală de 100 de lei, cu ajutorul cărora își pot cumpăra produse alimentare, de curățenie, medicamente și haine. Slătinenii care nu au solicitat încă tichetele sociale pentru Crăciun mai au la dispoziție doar o săptămână să își depună documentele. Pentru a beneficia de aceste tichete sociale, procedura este una simplă.Slătinenii trebuie să completeze o cerere tip, luată de la ghișeele punctelor de primire și depunere și să anexeze o copie după buletin și un document care să justifice încadrarea în grupul țintă al instituției.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

ANUNȚ Primăria Municipiului Slatina 19.10.2020


25 octombrie este ultima zi în care persoanele fizice și juridice își pot achita impozitele pe clădiri, terenuri și autoturisme. Până la această dată, aproximativ 79% din numărul total de contribuabili și-au plătit dările locale. Potrivit directorului general adjunct al Direcției Economice Slatina, Răzvan Mihai, slătinenii care nu își vor achita taxele și impozitele locale până la data de 25 octombrie vor fi penalizați. Slătinenii care vor să își achite taxele și impozitele locale trebuie să știe că o pot face atât la ghișeele Direcției Economice, cât și online, prin intermediul site-ului ghiseul.ro.

Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

Inchide anunt

Acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

 

Începând cu data 02.09.2020, Direcția de Asistență Socială Slatina a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
a) să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Slatina;
b) venitul lunar pe membru de familie:
1. pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până la 284 de lei;
2. pentru copiii din învăţământul de stat primar/gimnazial, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv până la 1.115 lei (realizat în luna iulie);
c) părintele/tutorele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să facă dovada înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ (pre)şcolar în anul școlar 2020-2021.
Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 02 - 11.09.2020 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6 în cadrul programului cu publicul, însoţite de actele doveditoare prevăzute în cererea tip.
Cererea, împreună cu actele doveditoare, poate fi transmisă și electronic la următoarea adresă de e-mail office@das-slatina.ro și poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Slatina.
Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Slatina tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.
După evaluarea cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare, Direcția de Asistență Socială Slatina va înainta, lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Olt.
Direcția de Asistență Socială Slatina va actualiza lunar lista destinatarilor finali pe care o va înainta Instituției Prefectului Județului Olt, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.
Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.
Orice informații suplimentare despre tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se pot solicita și telefonic la numărul de telefon 0766671559.
 

Inchide anunt

Angajez funcționară administrativă - secretariat.

Cerințe: studii superioare finalizate cu diplomă de licență, administrare corespondență primită și emisă, operare calculator la nivel avansat -Microsoft Office, Windows, editare, prelucrare, transmitere și publicare texte pentru mediul on line, activități curente de operare IT și gestionare informații pe platforme on line (Facebook, Instagram, Google), aspect fizic plăcut.
CV-urile în format Europass + foto obligatoriu se primesc pe adresa de e-mail: anunt.olttv@yahoo.ro
 

Inchide anunt

Vând:


- teren 640 mp, în Slatina – zona Minulescu;
- teren 3.705 mp, în Slatina, str. Banului (zona vile);
- lemne de foc tăiate (Slatina).
Relații la telefon: 0744433993 

Inchide anunt

Angajez funcționară administrativă - secretariat.

 Cerințe: studii superioare finalizate cu diplomă de licență, administrare corespondență primită și emisă, operare calculator la nivel avansat -Microsoft Office, Windows, editare, prelucrare, transmitere și publicare texte pentru mediul on line, activități curente de operare IT și gestionare informații pe platforme on line (Facebook, Instagram, Google), aspect fizic plăcut.
CV-urile în format Europass + foto obligatoriu se primesc pe adresa de e-mail: anunt.olttv@yahoo.ro