Fii reporter pentru o zi. TRIMITE STIREA TA
Secretariat/Anunțuri : 0349802930 || Redacție : 0349417241 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU - INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
31.07.2020
Autor articol: null admin
Vizualizari: 43

olttv


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU Strada Unirii nr. 2B, Slatina, Olt, 230032 Telefon: 0249/416420; fax: 0249/416426
INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
Direcţia Administrare Patrimoniu este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică şi buget propriu, înființată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 205/22.12.2016, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Slatina, având sediul în municipiul Slatina, str. Unirii, nr.2B, județul Olt.
Program de funcționare
Direcția Administrare Patrimoniu:
Luni – Joi : 08.00-16.45

Vineri : 08.00-14.00
Program de încasări: Luni – Joi : 08.00-16.15
Vineri : 08.00-13.30


Audiențe : Miercuri – ora 10.00
Înscrierea în audiențe se face la registratura Direcției Administrare Patrimoniu cu sediul în Slatina, str. Unirii, nr. 2B.

 

 


1
Documente necesare pentru obținere teren pentru construire locuință în temeiul prevederilor Legii nr.15 / 2003:
-copie C.I. solicitant și după caz pentru soț/soție;
- copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
- copii de pe certificatele de naștere pentru toți membrii familiei;
- declarații notariale pentru soț/soție că nu au avut și nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.
- copie după actele de studii pentru soț / soție;
- acte de venit pentru solicitant și după caz, pentru ceilalți membrii ai familiei care realizeaza venituri.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

Nota:
De prevederile Legii nr. 15/2003 beneficiază tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care la data depunerii cererii au vârsta de până la 35 de ani și care au domiciliul în municipiul Slatina.


Documente necesare pentru obținere locuință ANL:

- copie C.I. / certificat de naștere pentru titularul cererii și membrii familiei, aflați în întreținerea acestuia/ certificat de căsătorie;
- certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția Generală Economica a Primăriei municipiului Slatina din care să rezulte dacă figurează sau nu cu locuință;
- adeverință de la asociația de proprietari cu numărul de persoane aflate în evidența acesteia și suprafața locativă a locuințe;
- adeverința cu venitul net pentru membrii familiei care realizează venituri;
- declarație notarială pentru membrii majori ai familiei care nu realizează venituri;
- declarație notarială pentru titularul cererii soțul/soția acestuia și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia că nu au avut și nu deţin în proprietate o locuinţă în proprietate și /sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea;
- copii acte de studii;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, dacă este cazul ;
- alte documente doveditoare care atestă calitatea de revoluționari, repatriați, apatrizi, tineri proveniți din instituții de ocrotire socială, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.
Nota:
De prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe , beneficiază tinerii majori, în varstă de pană la 35 de ani la data depunerii cererii, dar nu mai mult de 38 de ani de la data repartizării locuinței cu chirie pentru tineri, care își desfășoară activitatea în municipiul Slatina.

2

Documente necesare pentru obținerea unei locuințe sociale:

- copie ale B.I/ C.I., / certificate de naștere pentru titularul cererii și membrii familiei aflați în întreținerea acestuia / certificat de căsătorie;
- certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția Generală Economică
a Primăriei municipiului Slatina din care să rezulte dacă figurează sau nu cu locuință;
- adeverințe cu venitul net pentru membrii familiei care realizează venituri;
- declarație notarială pentru membrii familiei care nu realizează venituri;
- declarații notariale ale titularului cererii și după caz, ale soțului/ soției și ale celorlalți membrii majori din familie, precum că nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință după data de 01.01.1990;
- adeverință medicală sau certificat de încadrare în grad de handicap, care să ateste starea de sănătate, dacă este cazul ;
- alte documente doveditoare pentru tineri proveniți din instituții de ocrotire socială, apatrizi, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari .

Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

Nota:
De prevederile Legii nr. 114/1996 –Legea locuinței, beneficiază persoanele sau familiile ce îndeplinesc următoarele condiții:
1. solicitantul să fie major;
2. solicitantul să aibă domiciliul în municipiul Slatina;
3. titularul cererii şi membrii familiei acestuia (soţ, soție, copii si/sau alte persoane aflate în întreținere), nu pot deține și nu au deținut sau înstrăinat o altă locuinţă în proprietate după data de 01.01.1990;
4. Solicitantul să nu fi fost evacuat dintr-o locuinţă sau dintr-un spaţiu de locuit, proprietate de stat, sau proprietate a municipiului Slatina, pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

 

Documente necesare pentru concesionare teren în vederea construirii de balcoane sau extinderi spații comerciale situate la parter de blocuri:
- copie certificat de urbanism în scopul concesionării terenului;
- copie act de proprietate apartament pentru care se solicită construirea balconului/act de proprietate spațiu pentru care se solicită extinderea;
- copie C.I. solicitant;
- copie certificat de înregistrare persoană juridică (C.U.I.);
- copie memoriu tehnic;
- plan de situație și încadrare în zonă a terenului pentru care se solicită concesiunea.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

3

 


Documente necesare obținerii acordului pentru ocupare temporară domeniu public, pentru racordare rețele de utilități:
- copie certificat de urbanism;
- copie act de proprietate pentru imobilul la care se efectuează lucrări de racordare la utilități;
- copie memoriu tehnic;
- copie plan de situație.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

 


Documente necesare privind transmitere concesiune teren:

- copie C.I.;
- copie act de proprietate pentru imobilul edificat pe terenul concesionat;
- copie contract de concesiune teren;
- copie carte funciară pentru teren și pentru construcție;
- certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția Generală Economică a Primăriei municipiului Slatina.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4


Documente necesare înscrierii în programul de reabilitare termică a locuințelor:
Asociațiile de proprietari se pot prezenta la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str, Unirii, nr. 2B, în vederea ridicării setului de documente ce trebuie completat, semnat și ștampilat.
Setul de documente cuprinde:
1. Solicitarea de inscriere in programul local;
2. Hotararea adunarii generale a proprietarilor;
3. Lista proprietarilor din blocul de locuințe pentru care se solicită reabilitarea;
4. Fisa tehnica a blocului de locuinte pentru care se solicită reabilitarea.

În urma notificărilor proprietarilor/ asociațiilor de proprietari, privind costul total al lucrărilor de reabilitare termică, după semnarea proceselor-verbale de recepție finală la terminarea lucrărilor, plata se poate efectua la casieria unității
Program de încasări: Luni – Joi : 08.00-16.15
Vineri : 08.00-13.30
sau
prin virament în contul deschis la Trezoreria municipiului Slatina – RO26TREZ50621A363100XXXX, beneficiar Municipiul Slatina, C.U.I. : 4394811.Documente necesare în vederea eliberării autorizației de deshumare:
- copie BI/CI solicitant;
- copie act concesiune loc de veci;
- copie certificat de deces al defunctului ce urmează a fi deshumat ;
-taxă autorizație deshumare : 10 lei, se va plăti la casieria unitații.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

 

 

5


Documente necesare în vederea eliberării avizului pentru construcție funerară:
- copie BI/CI solicitant;
- copie act concesiune loc de veci;
- proiect privind amenajare loc de veci;
- taxa aviz construcție funerară : 5 lei/ mp., se va plăti la casieria unitații.
Cererile se depun la sediul Direcției Administrare Patrimoniu, str. Unirii, nr. 2B.

 

 

 

 


Director executiv,
Narcisa Ionela IONESCU
Intocmit,
Silvia AVRAM

 

 

 

 

 

 


 

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

Slatina 650
OLTTV LIVE

Olt: masca, la control!

De astăzi este obligatorie purtarea măștii de protecție, în aer liber, în zonele aglomerate din Slatina și din județul Olt. Cei care nu o poartă sunt pasibili de amenzi cuprinse între 500 de 2.500 de lei. La Piața Zahana, cea mai aglomerată zonă din Slatina, în timp ce unii au spus că nu știau că trebuie să poarte mască obligatoriu, alții au încercat să îi păcălească pe polițiști, purtând-o în mână, în buzunar, sub bărbie sau, mai nou, agățată de ureche.
06 Aug 2020