Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
TRIMITE STIREA TA
Dupa trimiterea datelor dumneavoastra, daca este nevoie, veti fi contactat de catre un redactor pentru detalii suplimentare.
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

Slatina 650
OLTTV LIVE
OLTTV LIVE
SPATIU PUBLICITAR
ULTIMELE ANUNTURI
HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA din data de 30 martie 2023, referitoare la aprobarea Planul Anual de Markenting al operatorului de transport SC LOCTRANS SA
olttv

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2023, a aprobat Planul Anual de Markenting al operatorului de transport SC LOCTRANS SA, în scopul creşterii utilizării Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina şi de a îmbunătăţi gradul de satisfacţie a călătorilor. PLAN ANUAL DE MARKETING
CAPITOLUL I
Misiunea SC LOCTRANS SA este de a realiza transportul public de persoane în municipiul Slatina în condiții de deplina siguranța, cu un grad riViziunea este de a atinge și de a menține o reputație maximă prin calitatea transportului public de călători aferent.
Politica în domeniul calității, alcatuită cu un set de principii referitoare la calitate urmarește: obținerea satisfacției clienților, prin îndeplinirea cerințelor acestora, dicat de confort și o cât mai ritmica circulație. în condițiile respectării legilor și a reglementărilor în vigoare; îmbunatățirea continuă a transportului public de călători; conștientizarea în rândul întregului personal a faptului că răspunderea față de calitatea serviciului prestat către populație aparține tuturor compartimentelor și fiecărui angajat în parte; protejarea mediului; cooperarea cu furnizorii pentru a asigura aprovizionarea cu materiale și servicii conforme cu cerințele societății. Misiunea, viziunea și politica în domeniul calității alcătuiesc un document creat în scopul ca absolut toți angajații să-și insușească aceste directive de lucru, iar eforturile lor de realizare a serviciului public să fie convergente și să asigure o bună desfașurare a acestei utilități publice pe teritoriul municipiului Slatina.
Obiectul de activitate al SC LOCTRANS SA
Obiectul de activitate al SC LOCTRANS SA include următoarele activități:
PRESTĂRI SERVICII: transport în comun de persoane cu autobuze, pe teritoriul municipiului Slatina întreținere și reparare de mijloace de transport publicitate
CAPITOLUL II
2.1. Considerații generale privind mediul extern al intreprinderii în sens larg, mediul în care societatea își desfașoară activitatea cuprinde întreg ansamblul de factori ce alcătuiesc o structură complexă, eterogenă, factori de natură economică, socială, culturală, juridică, politică, demografică, ecologică, tehnologică etc. Între societate
și mediul său extern se creează un sistem permanent de relații ce marchează, în ultimă instantă, întreaga sa activitate. Performantele societații depind, pe de o parte de măsura cunoașterii fizionomiei și mecanismului de funcționare a tuturor componentelor mediului, iar, pe de altă parte, de capacitatea și priceperea societății de a fructifica oportunitățile și de a evita eventualele primejdii pe care acesta i le poate genera. 2.2.Micromediul SC LOCTRANS SA Slatina Obiectivul principal al societății este atribuirea unei calități maxime în domeniul transportului local de călători. Pentru realizarea acesteia, societatea identifică și analizează nevoile și așteptările clienților săi, fără să minimalizeze rolul deosebit de important al celorlalte părți interesate.
Fiind o societate cu un compartiment de aprovizionare bine dezvoltat, societatea evaluează și selectează cu grijă atât furnizorii de mărfuri cât și pe cei de servicii.
Evaluarea furnizorilor are ca scop selectarea acelora la care raportul calitate – preț este optim, tinându-se cont și de facilitățile la plată acordate. Organismele publice și de reglementare SC LOCTRANS SA colaborează strâns cu toate organismele publice ale municipiului Slatina și ale județului Olt și raspunde corect și la timp în asumarea obligațiilor față de acestea. Organismele publice față de care societatea are obligații ilegale sunt reprezentate de: Primăria Municipiului Slatina, Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Slatina și Direcția Transporturi bănci si trezorerie Consiliul Local Slatina organisme de reglementare A.N.R.S.C, R.A.R., A.R.R., Poliție - acestea emit dispoziții și reglementări cu privire strictă la efectuarea transportului în comun de călători, pe care societatea le aplică obligatoriu.
Clienții externi ai societății, publicul călător, sunt aceia ale căror nevoi, deplasarea de la un loc la altul, devin propriile obiective ale societății. Clienții societății sunt persoane fizice cât și persoane juridice.
Transportul de călători se realizează în baza unui contract de transport, care pentru persoanele fizice îl reprezintă legitimația de călătorie (bilet sau abonament).
Macromediul SC LOCTRANS SA Pe lângă factorii care formează micromediul intreprinderii, societatea intra în relații mai îndepartate de o mică intensitate, cu alți agenți ai mediului. Influențe ale acestora sunt de cele mai multe ori indirecte și formează componentele macromediului intreprinderii. Ele sunt de o mare diversitate. Cele mai importante se referă la: Mediul demografic , care are în vedere populația aflată în zona de activitate a societății, municipiul Slatina.
Populația reprezintă pentru SC LOCTRANS SA atât o sursă de alimentare cu forța de muncă, dar și ca factor formulativ al cererii de transport și un în ultimul rând, constituie terenul finalizării activității economice. În cadrul societății, analiza mediului demografic, reprezintă punctul de plecare în evaluarea demersurilor cererii potențiale. Mediul economic, reprezintă componența care include practic activitatea tuturor firmelor. El este alcatuit din ansamblul elementelor ce compun spațiul economic în care actionează societatea. Mediul în care societatea își desfașoară activitatea este unul relativ dezvoltat, municipiul Slatina, reprezintă o zona cu un grad ridicat de dezvoltare, cu o structură pe ramuri relativ diversificată.
Existența platformei industriale ( SC PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME SA, SC PIRELLI TIRES ROMÂNIA) reprezintă pentru SC LOCTRANS SA o piață de desfacere a principalului sau serviciu – transportul de călători.
Mediul tehnologic, care este constituit din componentele ce explică modul cum se obțin produsele sau serviciile de care are nevoie societatea la un moment dat. SC LOCTRANS SA este la rândul ei beneficiar, client important pentru furnizorii de carburant, energie electrică, precum și pentru unele piese de schimb.
Mediul cultural, care este format din elemente referitoare la sistemul de valori, obiceiuri, tradiții, norme de conviețuire etc. Pe baza acestor componente se formează comportamentul de cumpărare și consum, în același timp se condiționează atât politica de produs și modul de distribuție cât și conținutul și forma comunicațiilor cu piața , respectiv clienții (călătorii). Mediul politic, care este rezultatul raporturilor dintre diferitele forțe politice ale societății, ale doctrinei politice dominante, a programelor de guvernare locală. Fiind societate pe acțiuni, și, deci, aflată sub directa coordonare a Consiliului Local al Municipiului Slatina, SC LOCTRANS SA Slatina este condiționată de deciziile ce se iau la nivelul conducerii locale, inclusiv A.G.A si C.A.Mediul instituțional și legislativ, care este reprezentat atât de cadrul juridic, legislativ oficial de funcționare a mecanismului economic, în general, și a agenților economici, în special cât și de cel instituțional, abilitat să asigure aplicarea legilor și celorlalte acte normative în domeniu. SC LOCTRANS SA Slatina respectă și aplică legislația în vigoare cu titlul general pentru toți agenții economici, dar și hotărârile Consiliului Local al Municipiului Slatina, date special pentru ghidarea funcționării transportului local de călători.
CAPITOLUL III
ANALIZA SWOT Puncte tari: repartizarea relativ uniformă a rețelei de transport public pe întreg teritoriul municipiului Slatina. Orașul a dezvoltat istoric o rețea stradală în mare majoritate pe o structură radială, cu tranzitarea zonei centrale; repartizarea relativ echilibrată, a structurii rețelei de transport public, economie de energie și spațiu, poluare fonica și chimică mult mai scăzute, securitate sporită comparat cu transportul realizat cu mașina personală, capacitate mare de transport (în raport cu spațiul ocupat) oferită de transportul public; posibilitatea călătorilor de a-și achiziționa abonamente de la sediul din strada B-dul A.I. Cuza, poziționat în central orașului. Dotarea parcului auto cu un numar de 18 autobuze full electrice . Puncte slabe: Absența sistemelor de management de trafic care să regleze fluxurile de trafic și să prioritizeze transportul public;
Prezenta parcărilor parazitare care afectează traficul și insuficiența parcărilor amenajate; Absența studiilor de fluidizare a traficului în spațiu și timp pentru arterele urbane și starea necorespunzătoare a arterelor rutiere.
Oportunități - Sprijinul și suportul Primăriei Slatina; - Atragerea surselor de finanțare pentru susținerea dezvoltării unui transport durabil în Slatina și promovarea unor sisteme de transport capabile să satisfacă cerintele de mobilitate a populației urbane și care să aibă impact minim asupra factorilor de mediu;- Optimizarea graficului orar al mijloacelor de transport în comun și plierea pe necesități (Școli și platforma industrială)
Amenințări: Creșterea numărului de mașini proprietate personală și a graduluilor de utilizare. Acesta este rezultatul natural al schimbărilor de nivel de trai și de filosofie de viață (abandonarea “faciliăților comune”); Subdimensionarea infrastructurii de transport în raport cu tendințele de dezvoltare ale orașului; existența și funcționarea unui număr semnificativ de transportatori neautorizați; mentalitatea călătorilor obișnuiți să circule cu mijloacele în comun fără a cumpăra bilet sau abonament.
CONCLUZII ȘI PROPUNERI
Serviciile adecvate și mai ales o rețea dezvoltată de linii și trasee (numeroase și ușor de reținut), rapiditatea, cadrul agreabil sunt câteva componente indispensabile a unei politici eficiente de transport public, ca de altfel și pentru alte activități. Politica de taxare poate avea rezultate pozitive dar și negative. Pozitive, atunci când prețul biletelor nu este prea mare, cu o destinație precisă sau un caracter simbolic, garantând utilizarea unei rețele de autobuze. Poate fi de asemenea un obstacol, prin greutatea înțelegerii și stemului, de către călător, înainte de a-și cumpara biletul. Un sistem simplu de bilete și de procurare a acestora înlatura aceste dificultăți. (Implementarea unui sistem de taxare integrată). Este deosebit de importantă dezvoltarea unor servicii de comunicație și de cooperare. Dacă primul serviciu permite sensibilizarea populației față de importanța serviciilor de transport local și familiarizarea acesteia cu transportul în comun, cooperarea oferă posibilitatea angajaților, comercianților, organizatorilor, etc., să participe la finanțarea serviciilor și a comunicațiilor. Este necesară conceperea și funcționarea unui sistem global de transporturi publice atăt ca serviciu, cât și ca mijloc de participare la viața comună. În timp ce aspectul de “serviciu” este canalizat asupra nevoii imediate de mișcare, adică un transport rapid, confortabil și fluent, dimensiunea “viața comună” face referire la nevoile sociale, individuale. Atât autoritățile locale, cât și societățile de transport public, trebuie să considere promovarea transporturilor publice, ca o politică pe termen lung, ce necesită un plan de dezvoltare. Politica, administrația și societățile de transport trebuie să țină seama atât de evoluțiile pieței, cât și de nevoile cetățenilor, luând măsuri în consecintă. Modernizarea stațiilor de transport călători cu dotări necesare persoanelor cu dizabilități sistem de afișare electronic.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919
Fax: 0249 / 439 336
E-mail: office@primariaslatina.ro
 

HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA din data de 30 martie 2023, referitoare la darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE
olttv

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2023, a aprobat proiectul privind darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560.
Având în vedere:
- referatul de propunere nr.26215/23.03.2023 întocmit de către managerul public și Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională; - inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin referatul de aprobare nr. 26221/23.03.2023;
- raportul de specialitate nr.26232/23.03.2023 întocmit de către managerul public și Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională; - avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
- prevederile contractului de finanțare nr. 476/233t/03.01.2022 pentru proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560;
Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Școala Gimnazială “Stefan Protopopescu”.
Art. 2. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă”.
Art. 3. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Liceul Tehnologic “P.S. Aurelian”.
Art. 4. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Școala Gimnazială nr. 3
Art. 5. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Școala Gimnazială nr. 1.
Art. 6. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu".
Art. 7. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Școala Gimnazială „Nicolae Iorga".
Art. 8. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Colegiul Național „Radu Greceanu".
Art. 9. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Liceul cu Program Sporti.
Art. 10. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Școala Gimnazială „George Poboran".
Art. 11. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Școala Gimnazială „Eugen Ionescu
Art. 12. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu
Art. 13. Se aprobă darea în folosință gratuită a echipamentelor IT din lotul 1 achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560, către Liceul Tehnologic „Alexe Marin
În cadrul proiectului „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560 s-au achiziționat echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în 14 unități de învățământ preuniversitar din Municipiul Slatina care trebuie distribuite către beneficiarii finali, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slatina.
Prin Dispoziția primarului Municipiului Slatina nr. 2119 din 29.12.2022 a fost constituită comisia de predare – primire a echipamentelor achiziționate prin proiectul „EEDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560 către unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Slatina. Comisia stabilită prin Dispoziția primarului Municipiului Slatina nr. 2119 din 29.12.2022 va preda echipamentele către unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Slatina în termen de 30 de zile de la data aprobării proiectului de hotărâre, pe bază de proces – verbal de predare – primire, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 476/233t/03.01.2022 pentru proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina.
Echipamentele achiziționate prin proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560 vor fi predate unității de învățământ prin proces-verbal de predare-primire. Dreptul de proprietate asupra echipamentelor achiziționate prin proiectul „EEDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, SMIS 144560 date în folosință gratuită către unitatea de învățământ pe durata de implementare, respectiv, sustenabilitate a proiectului „E-EDUCAȚIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, Cod SMIS 144560, rămâne al Municipiului Slatina. Unitatea de învățământ va respecta toate drepturile și obligațiile aferente utilizării dispozitivelor/echipamentelor electronice în scopul proiectului „E-EDUCAȚIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, Cod SMIS 144560.
Unitatea de învățământ are în responsabilitate utilizarea dispozitivelor/echipamentelor electronice, sens în care încheie cu cadrele didactice procese-verbale de predare-primire prin care se asigură de utilizarea echipamentelor/dispozitivelor electronice în condiții de siguranță, pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei normate de utilizare. Aceste documente vor fi puse la dispoziția instituțiilor abilitate să efectueze verificări cu privire la proiect, la solicitarea acestora. Unitatea de învățământ are în responsabilitate utilizarea tuturor echipamentelor / dispozitivelor electronice și se asigură de utilizarea echipamentelor / dispozitivelor electronice în condiții de siguranță, pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei normate de utilizare.
Prezentul act reprezintă acordul părților în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului „E-EDUCAȚIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 

HOTĂRÂRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA din data de 30 martie 2023, referitoare la acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Slatinei și Romanaților - Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”.
olttv

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2023, a aprobat acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Slatinei și Romanaților - Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”, pentru remodelare fațadă și placare cu piatră naturală.

Având în vedere:
- solicitarea Episcopiei Slatinei și Romanaților cu sediul în municipiul Slatina, județul Olt, reprezentată prin domnul Ducă Gheorghe Lucian, în calitate de vicar eparhial, înregistrată la Primăria municipiului Slatina cu nr. 23832/17.03.2023, prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în vederea remodelării fațadei unității de cult Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” și placarea acesteia cu piatră naturală;
- referatul de propunere al Serviciului Cultură - Sport nr. 26504/23.03.2023;
- inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.26506/23.03.2023;
- raportul de specialitate al Serviciului Cultură - Sport nr. 26515/23.03.2023;
- prevederile H.C.L. nr. 27/03.02.2023, referitoare la aprobare Buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; - prevederile H.C.L nr. 199/15.06.2021, referitoare la: aprobarea Regulamentului pentru acordare sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Slatina unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- prevederile art.3, alin. (3) din O.G. nr. 82/2001, republicată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România; - prevederile art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 aprobate prin H.G nr. 1470/2002; - prevederile art. 10 alin. 6 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - avizul favorabil al Comisiei de buget finanțe;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activități socio-culturale, culte și sport;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (8) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.000 000 lei către Episcopia Slatinei și Romanaților din municipiul Slatina, județul Olt, reprezentată prin domnul Ducă Gheorghe Lucian – vicar eparhial, în vederea remodelării fațadei unității de cult Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” și placarea acesteia cu piatră naturală. Sprijinul financiar va fi virat în contul Episcopiei Slatinei și Romanaților cu nr.: RO49RNCB0200099468420521, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Slatina.
Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 va fi suportată din bugetul local aferent anului 2023, Capitolul 67.02. ,,Cultură, recreere și religie”.
Art. 3 Suma acordată ca sprijin financiar are ca fundament sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și va fi alocată beneficiarului în funcție de trimestrializarea aprobată în bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al U.A.T. Municipiul Slatina.
Art. 4 (1) Termenul pentru depunerea documentelor justificative este de 30 de zile de la realizarea obiectivului pentru care s-a acordat sprijinul financiar. (2) În situația în care nu se vor justifica sumele acordate în termenul menționat, Episcopia Slatinei și Romanaților – Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” va achita penalități conform legislației fiscale în vigoare la data acordării sprijinului financiar. (3) Depășirea termenului pentru depunerea documentelor justificative cu o perioadă mai mare de 30 zile atrage după sine restituirea sumei acordate și a penalităților calculate până la data restituirii integrale a sumei.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina prin Direcția Generală Economică - Serviciul Cheltuieli – Financiar – Contabilitate, Serviciul Cultură – Sport și reprezentantul legal al Episcopiei Slatinei și Romanaților – Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Slatina.
Art. 6 Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina și se comunică la: - Instituția Prefectului – Județul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Direcția Generală Economică; - Direcția Generală Economică - Serviciul Cheltuieli – Financiar - Contabilitate; - Serviciul Cultură, Sport; - Episcopia Slatinei și Romanaților din Slatina, str. Frații Buzești, nr. 15, jud. Olt.
 

SC DELTA ALUMINIU SRL angajează personal producție.
OLTTV

                 

SC Tea Invest SRL angajează personal în domeniul Topografie și Cadastru.
olttv

SC Tea Invest SRL caută un coleg, topograf / topometrist. Poate fi absolvent de facultate de geografie, tehnician, inginer geodez sau absolvent facultate cu profil tehnic. Să fie dinamic, cu dorință de învățare și creștere profesională accelerată, care să aibă cunoștințe tehnice și pregătire minimă în domeniul Topografie și Cadastru.
Relații la telefon: 0744321734
 

Matrimoniale
olttv

Domn serios, fără obligații, doresc să cunosc doamnă în vederea unei relații serioase și de durată.
Rog seriozitate!


Relații la telefon: 0747828143
 

Angajăm agenți de intervenție.
olttv

SC angajează agenți de intervenție - posesori permis de conducere categ. B.


Relații la telefon: 0737067812, între orele 08ºº-16ºº.
 

Angajăm și calificăm la locul de muncă.
olttv

SC angajează și califică la locul de muncă personal muncitor pentru operațiunile de maselotare, ajustare, șlefuire și turnare piese aluminiu, operator CNC. CV-urile se depun la sediul firmei din Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 17 C. Relații la telefon: 0744512655

 

Angajăm lucrător comercial și muncitor necalificat.
olttv

Patiserie – covrigărie angajează:

- vânzătoare / lucrător comercial;
- muncitor necalificat.

Salariu atractiv!

Relații la telefon: 0742142392
 

Vând apartament 3 camere.
olttv

Vând apartament 3 camere, decomandat, 2 balcoane, S=77mp, în Slatina, zona Piața Steaua, bloc reabilitat termic anul 2022. Preț 85.000 euro, ușor negociabil. Relații la telefon: 0745631223