Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședință extraordinară din data de 26.07.2022.
26.07.2022
Autor articol: null admin
Vizualizari: 22

olttv


 Având în vedere:
- Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt nr. 10689/05.07.2022, înregistrată la Primăria municipiului Slatina cu nr. 79832/05.07.2022, prin care înaintează tabelul nominal cu elevii din municipiul Slatina care au obţinut nota 10 la examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie - iulie 2022;
- Inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.84638/19.07.2022;
- Raportul de specialitate al Serviciului Cultură - Sport nr. 84646/19.07.2022;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice ;
- Prevederile H.C.L. nr. 216/05.07.2022, referitoare la aprobare rectificare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul favorabil al Comisiei de buget finanțe;
- Avizulfavorabil al Comisiei pentru activități socio-culturale, culte și sport;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), e), art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
Art. 1. – Se aprobă premierea elevilor care au obținut media 10 în urma susținerii examenului de Bacalaureat – sesiunea iunie - iulie 2022, cu suma de 1.500 lei/ elev, după cum urmează: Media 10 Bacalaureat 2022: 1. George – Daniel CORBEANU – Colegiul Naţional „Ion Minulescu”, Slatina; 2. Cristina – Andreea MĂRGHEANU – Colegiul Naţional „Ion Minulescu”, Slatina.
Art. 2. – Cheltuielile ocazionate de premierea elevilor vor fi suportate din bugetul local, Capitolul 67.02. „Cultură, recreere și religie”.
Contact:
Str. M. Kogălniceanu nr. 1,
Slatina, Olt, cod 230080
Telefon: 0249.439.377 / 0249.439.233
Telverde: 0349 / 919 Fax: 0249 / 439336
E-mail: office@primariaslatina.ro

 

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

STIREA SAPTAMANII
Slatina 650
OLTTV LIVE