Fii reporter pentru o zi. TRIMITE STIREA TA
Secretariat/Anunțuri : 0349802930 || Redacție : 0349417241 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
Ajutorul lunar pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
23.07.2019
Autor articol: null admin
Vizualizari: 48

ottv


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SLATINA

vă prezintă
Ajutorul lunar pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Se acordă în baza HCL nr. 365/2018 referitor acordarea ajutoarelor lunare de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Beneficiază: persoanele singure sau familiile care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
• au domiciliul și locuiesc efectiv în municipiul Slatina la adresa pentru care se solicită ajutorul;
• pentru locul de consum există relație contractuală (individual sau prin asociația de proprietari) cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
• au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat în plată (în prezent 2.080 lei)
• nu dețin vreunul din bunurile considerate a nu fi de stricta necesitate (vz. Lista atașată)
Cererea se depune la Direcția de Asistenţă Socială Slatina, cu sediul temporar în str. Nicolae Bălcescu, nr. 22 (Centrul de îngrijire și igiena corporală) în perioada 1 – 15 a fiecarei luni. Cererea tip se distribuie gratuit.
Se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea, numai pe perioada de timp cât sunt îndeplinite condiţiile legale.
Cuantumul ajutorului lunar se stabilește prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în luna pentru care se acordă ajutorul, în limita a 2 mc/persoana, dar nu mai mult decât consumul efectiv.
În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală se acorda după cum urmează:
Media veniturilor (în lei) este cuprinsa între:
0 - 500 500,1 - 1000 1000,1 - 1500 lei 1500,1 – 2079,99
Compensare 100%, 80%, 50% 20%
In condițiile în care, după aplicarea cotei procentuale aferente transei de venit realizat de către beneficiari, valoarea ajutorului lunar este mai mică decat contavaloarea a 2 mc înmulțit cu numărul de membrii din familie, se acordă valoarea rezultată din calcul.
Principalele acte necesare:
- acte privind componenţa familiei (CI/BI certificate de naştere, căsătorie, deces, hotărâri judecătoreşti, etc.)
- acte de venituri (adeverinţă salariu, cupon pensie / indemnizație handicap, etc.)
- certificat de venituri mobile şi imobile eliberate de Direcţia Generala Economică a Primăriei municipiului Slatina;
- adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in relatie contractuala cu CAO pentru furnizarea apei, pentru consumatorii individuali;
- adeverinta de la Asociatia de proprietari/locatari in care sa se precizeze numarul membrilor de familie luati in calcul la repartizarea cheltuielilor de intretinere;
- alte acte considerate necesare, pentru cazurile particulare
Documentele care se prezintă în copie vor fi însoţite obligatoriu de documentele originale pentru verificarea conformităţii datelor.

Atenţie!
Gratuitatea la apă (5mc /lună/persoana singura sau familie) acordată în temeiul HCL nr. 88/2004, cu modificările şi completările, NU SE MAI ACORDĂ.

 

 

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului lunar de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

 

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile aflate în stare de funcţionare
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii


NOTĂ:
Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului lunar de la bugetul local în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.


 

DIN ACEEASI CATEGORIE
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

STIREA SAPTAMANII
Slatina 650
OLTTV LIVE